Dobrý den,
Na této stránce můžete najít studijní materiál ke kurzu Bachova květová terapie v kostce na Youtube.Seznam videí

Název videa Popis Odkaz Podklady
1. Proč Bachova květová terapie? Úvodní video kurzu Bachovy květové terapie. Bachova květová terapie je velmi efektivní, zcela bezpečná a jednoduchá metoda léčby pomáhající i v situacích, na které klasická medicína nestačí, jako třeba životní krize nebo psychosomatické potíže. Příklady případů léčených Bachovými esencemi.
2. Co to jsou Bachovy esence? Co to jsou Bachovy esence a čím se liší od ostatních esencí? Bezpečnost, indikace, kontraindikace, jednoduchost použití, výhody, nevýhody, omezení.
3. Edward Bach, život a dílo Toto video popisuje mimořádný život a dílo velkého lékaře a myslitele Edwarda Bacha.
4. Jak se Bachovy esence vyrábějí? Toto video popisuje způsob výroby Bachových esencí metodou sluneční (solární) a metodou varnou.
5. Jak užívat Bachovy esence? Toto video popisuje, jakými různými způsoby je možno užívat Bachovy esence.
6. Přehled Bachových esencí Toto video popisuje tradiční rozdělení Bachových esencí do sedmi skupin.
7. Skupina I - Strach Toto video popisuje pět Bachových esencí patřících do Skupiny I - Strach: Kejklířka - Mimulus, Devaterník - Rock Rose, Osika - Aspen, Třešeň - Cherry Plum and Červený kaštan - Red Chestnut.
8. Skupina II - Nejistota Toto video popisuje šest Bachových esencí patřících do Skupiny II - Nejistota: Rožec - Cerato, Chmerek - Scleranthus, Hořec - Gentian, Hlodáš - Gorse, Habr - Hornbeam and Sveřep - Wild Oat.
9. Skupina III - Nedostatečný zájem o okolní dění Toto video popisuje sedm Bachových esencí patřících do Skupiny III - Nedostatečný zájem o okolní dění: Bílá lesní réva - Clematis, Zimolez - Honeysuckle, Planá růže - Wild Rose, Oliva - Olive, Bílý kaštan - White Chestnut, Hořčice - Mustard and Poupě kaštanu - Chestnut Bud.
10. Skupina IV - Osamělost Toto video popisuje tři Bachovy esence patřící do Skupiny IV - Osamělost: Žabernatka - Water Violet, Netýkavka - Impatiens and Vřes - Heather.
11. Skupina V - Přecitlivělost na vnější vlivy a myšlenky Toto video popisuje čtři Bachovy esence patřící do Skupiny V - Přecitlivělost na vnější vlivy a myšlenky: Řepík - Agrimony, Zeměžluč - Centaury, Vlašský ořech - Walnut and Cesmína - Holly.
12. Skupina VI - Malomyslnost a zoufalství, 1. část Toto video popisuje prvních pět Bachových esencí patřících do Skupiny VI - Malomyslnost a zoufalství: Dub - Oak, Jilm - Elm, Borovice - Pine, Modřín - Larch and Plané jablko - Crab Apple.
13. Skupina VI - Malomyslnost a zoufalství, 2. část Toto video popisuje další tři Bachovy esence patřící do Skupiny VI - Malomyslnost a zoufalství: Snědek - Star of Bethlehem, Vrba - Willow and Jedlý kaštan - Sweet Chestnut.
14. Skupina VII - Nadměrná péče o blaho druhých Toto video popisuje pět Bachových esencí patřících do Skupiny VII - Nadměrná péče o blaho druhých: Čekanka - Chicory, Sporýš - Vervain, Vinná réva - Vine, Buk - Beech and Voda z léčivých pramenů - Rock Water.
15. Krizová esence Toto video popisuje použití kombinované Bachovy esence - Krizové esence, také nazývané Rescue Remedy nebo Five Flower Essence.
16. Test znalosti esencí 1 V tomto jednoduchém testu si mùžete ověřit svou znalost Bachových esencí.  
17. Test znalosti esencí 2 V tomto jednoduchém testu si mùžete ověřit svou znalost Bachových esencí.  
18. Jak Bachovy esence působí? Toto video popisuje účinek Bachových esencí na různých úrovních - emocionální, na úrovni chování, tělesné, vztahové, transpersonální.
19. Co to je informační terapie? Toto video vysvětluje rozdíl mezi účinkem klasických chemických léků a léků působících pomocí informace.
20. Reakce na Bachovy esence. Toto video popisuje nejčastější způsoby, jak může pacient reagovat na užívání Bachových esencí.
21. Ukončení léčby Bachovými esencemi. Toto video popisuje, kdy a jak ukončit léčbu Bachovými esencemi.
22. Pomoc v některých typických situacích. Toto video popisuje, jak Bachovy esence využít ve vybraných životních situacích.
23. Případový test. V tomto videu si budete moci ověřit své znalosti Bachových esencích na několika případech.
24. Úvod do 2. části kurzu Bachových esencí. Bachova květová terapie se od klasické medicíny významně liší. Existují určité principy, které by měl terapeut dodržovat, jinak hrozí selhání léčby. Způsob komunikace s pacientem je také důležitý. Druhá část kurzu se těmito principy a nástroji komunikace podrobně zabývá.
25. Principy Bachovy květové terapie. Toto video vysvětluje základní principy Bachovy květové terapie.
26. Komunikační techniky, 1. část. V tomto videu se dozvíte, co to je aktivní (empatické) naslouchání a proč je tak důležité pro úspěch Bachovy terapie.
27. Komunikační techniky, 2. část. V tomto videu se seznámíte s nejdůležitější komunkační technikou - reflexemi.
28. Komunikační techniky, 3. část. V tomto videu se seznámíte s dalšími komunikačními technikami - s otevřenými otázkami, afirmacemi, shrnutím a nabídkou informací.
29. Dva rozhovory s komentáři. V tomto videu se vrátíme k předchozímu videu č. 24 (Úvod do 2. části kurzu Bachových esencí) a rozebereme dva rozhovory z hlediska komunikačních technik.
30. Komunikační techniky - test. V tomto videu si budete moci vyzkoušet své znalosti komunikačních technik v jednoduchém testu.
31. Terapeutický dialog. Terapeutický dialog je jádrem terapeutického procesu v Bachově květové terapii. Díky neustálé výměně informací mezi pacientem a terapeutem je možné upravit kombinaci esencí podle potřeb pacienta. Kvalita terapeutického dialogu také umožňuje předpovědět výsledek léčby.
32. Případ 1. Toto video demonstruje conzultaci Bachovy květové terapie, terapeutický dialog a použití komunikačních technik v praxi.
33. Případ 2. Toto video demonstruje conzultaci Bachovy květové terapie, terapeutický dialog a použití komunikačních technik v praxi.
34. Případ 3. Toto video demonstruje conzultaci Bachovy květové terapie, terapeutický dialog a použití komunikačních technik v praxi.
35. Cyklus změny. Důležité změny v našem životě se obvykle nedějí najednou, ale postupně, celý proces je cyklický. Toto video vysvětluje proces změny do hloubky a nabízí možnosti, jak změnu pacientovi usnadnit.
36. Kontrola, 1. část. Toto video demonstruje komunikační techniky užitečné během následných kontrol při Bachově květové terapii.
37. Kontrola, 2. část. Toto video demonstruje komunikační techniky užitečné během následných kontrol při Bachově květové terapii.
38. Případ 4 - kontrola. Toto video demonstruje použití komunikačních technik během kontroly na skutečném případu z praxe.
39. Další vzdělávání. Toto video popisuje různé možnosti, jak dále zlepšit své znalosti Bachových esencí a komunikační dovednosti.
40. Doporučení pro dobrou praxi Bachovy květové terapie. Toto video navrhuje určitá doporučení pro dobrou praxi Bachovy květové terapie.